czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Ochrona Środowiska

   Azbest

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, że uchwała nr IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwaliła "Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest" zwane dalej "Zasady".
O dofinansowanie moga ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające nieruchomosci zlokalizowane na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

  • złożenie wniosku
  • zrealizowanie w 2011 r. zadania z zakresu usuwania azbestu
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w "Zasady"

Wnioski przyjmowane beda w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie od 18 do 31 sierpnia 2011 r. We wrześniu br. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski i przyzna dofinansowanie do realizacji zadań w 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64.

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:

Zasady_ tryb_udzielania_oraz_rozliczanie_dotacji.pdf

1. Dotyczy osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych:
1.1. wniosek_dla_osob_fizycznych_oraz_wspolnot_mieszkaniowych.doc
1.2. ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobow_zaw_azbest.pdf
1.3. oswiadczenie_osoby_fizycznej_niebedacej_przedsiebiorca.doc
1.4. oswiadczenie_osoby_fizycznej_bedacej_przedsiebiorca.doc

2.Dotyczy pozostałych beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt. 1.3, 1.4 i 1.5 dotyczących wyłącznie przedsiębiorców:
1.1. wniosek_dla_pozostalych_beneficjentow.doc
1.2. ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobow_zaw_azbest.pdf
1.3. oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc
1.4. oswiadczenie_o_nie_otrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc
1.5. informacje_niezbedne_do otrzymania_pomocy_de_minimis.pdf

Dokumenty można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu,
ul. św. Kingi 1, pokój nr 225


Jednocześnie informuję, iż zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane tylko przez podmioty posiadające stosowne decyzje udzielone przez marszałków województw. Chcąc pomóc Państwu w poszukiwaniu firm, w załaczeniu lista otwarta podmiotów, którzy przedłożyli staroście decyzje zatwierdzajacą program gospodarki odpadami uprawniającą do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Nadmieniam, iż wybrana przez Państwa firma nie musi znajdować się na przedmiotowej liście, lecz musi legitymować się stosowną decyzją udzieloną przez marszałka województwa.

Lista otwarta podmiotów, które przedłozyły staroście decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, uprawniajacą do usuwania wyrobów zawierajacych azbest


Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl