czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP daje możliwość załatwienia przez internet następujących spraw:

• Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
• Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-16:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 na nastepujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamiec masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
5. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
6. Wielkoćś wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostana rozpatrzone.


Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl