czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Bieruniu, do której link znajduje się poniżej.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAJak zacząć?
Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w dziale Logowanie.

Skrzynka Podawcza umożliwia:

  • korespondencję z urzędem,
  • sprawdzenie i załatwienie sprawy
  • kontrolę niezbędnych płatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Starostwo Powiatowe w Bieruniu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym Rozporządzeniu.

Urzędowe poświadczenie odbioru
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Starostwa Powiatowego w Bieruniu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl