czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Gminy Powiatu

   Lędziny

Burmistrz Miasta
Wiesław Stambrowski
43-143 Lędziny,
ul. Lędzinska 55
tel. (032) 216 65 11
Powierzchnia: 31 km2

Ludność: 16,1 tys.

Położenie: w środkowej części województwa śląskiego, na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto sąsiaduje od północy z Katowicami i Mysłowicami, od wschodu z Imielinem i Chełmem Śląskim, od południa z Bieruniem, od zachodu z Tychami.

Historia: Lędziny uważane są za jedną z najstarszych osad dawnej ziemi pszczyńskiej. Swoimi początkami sięgają IX wieku. Najstarsza wzmianka pochodzi z dzieła Jana Długosza "Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis". Aż do XVI wieku Lędziny składały się z dwóch części: działu klasztornego i książęcego. W 1555 roku połączono obie części. W 1742 roku Lędziny znalazły się w obrębie państwa pruskiego, a w 1922 roku w obrębie państwa polskiego. W 1966 roku Lędziny otrzymały prawa miejskie, jednak po dziewięciu latach przyłączono je do Tychów. W 1991 roku Lędziny ponownie uzyskały samodzielność stając się gminą miejską.

Nazwa: ostała utworzona na podstawie staropolskiego słowa "lędo", "lędzina", które oznacza wysychające błota pokryte krzakami, ziemię nieurodzajną.

Dzielnice i osady: Blych, Centrum, Goławiec, Górki, Hołdunów, Lędziny, Ratusz, Rachowy, Smardzowice, Zamoście.Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl