czwartek, 22 sierpnia 2019 r.    

POGOTOWIE RATUNKOWE
999


W zwiazku z nowelizacja ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
oraz zatwierdzeniu Wojewódzkiego Planu Dzialania Systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

od 1 lipca 2011 r. caly rejon powiatu bierunsko-ledzinskiego obsluguje Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach
nalezaca do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Pogotowie ratunkowe nalezy wzywac dzwoniac pod ogólnopolski bezplatny numer alarmowy 999


Stacja wyjazdowa w Ledzinach
ul. Ledzinska 28
tel. 32/ 327 49 99


Stacja wyjazdowa w Bieruniu
ul. Chemików 37
tel. 32/ 327 49 99

Szczególowe informacje o tym jak wezwac pogotowie ratunkowe znajduja sie na stronie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
http://www.wpr.pl/jak-wezwac-pogotowie,34.html


Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl