czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Standardy kodowania<title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> </head> <style type="text/css"> .thumbnail{ position: relative; z-index: 0; } .thumbnail:hover{ background-color: transparent; z-index: 50; } .thumbnail span{ position: absolute; background-color: lightyellow; padding: 5px; left: -800px; border: 1px dashed gray; visibility: hidden; color: black; text-decoration: none; } .thumbnail span img{ border-width: 0; padding: 2px; } .thumbnail:hover span{ visibility: visible; top: 0; left: 60px; } </style> <div style="text-align:left;padding-left:40px;"><div id="zaw_srodek"> <div id="tytul_podstr">Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach,<br /> Lędziny, ul. Lędzińska 24 </div> <div id="lista_podstr"> <div> <p id="skrot" style=" text-align:justify; "><a class="thumbnail" href="#thumb"><img src="img/budynek_ledzinska_thumb.jpg" align="left" id="img" width="100px" height="66px" border="0" /><span><img src="img/budynek_ledzinska.jpg" /><br />    Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze przy ul. Lędzińskiej 24 w Lędzinach</span></a> Po niespełna trzech latach od decyzji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o rewitalizacji budynku głównego byłej lędzińskiej kopalni "Piast", 1 kwietnia 2008 r. nastapiło oficjalne otwarcie zlokalizowanego w nim Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego. Remont budynku zapewnił dogodne warunki do funkcjonowania w powiecie organizacjom społecznym i firmom debiutującym na jego gospodarczej niwie. <br> <br> Mieszczą się w nim przeznaczone na wynajem przez firmy biura o powierzchni użytkowej 9-40 m. kw., sala konferencyjna, zaplecze sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, winda. Sprawnie funkcjonują łacza telefoniczne oraz dostęp do szybkiego Internetu. Budynek jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed gmachem znajduje się wygodny parking. Całkowita powierzchnia użytkowa inkubatora przedsiębiorczości wynosi 1.194 m kw., a inkubatora organizacji pozarządowych 250 m kw. Inkubator oferuje preferencyjne stawki najmu, wspólną obsługę sekretarsko-biurową, pomoc doradców, promocje, usługi szkoleniowe itd.<br><br>W budynku funkcjonują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Komunikacji oraz Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Działają inkubatory przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.</p> </div><br> <div id="table"> <table bordercolor="#678FC2" width="500px" border="1" bgcolor="#F1F8FB" > <tr> <td colspan="2" style="border:1px solid #678FC2; padding:3px 0 3px 0; text-align:center; " ><strong>Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji</strong> </td> </tr> <tr> <td width="345" style="border:1px solid #678FC2; "> </td> <td width="188" style="border:1px solid #678FC2; text-align:center; ">342-08-00</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Fax</td> <td style="border:1px solid #678FC2;text-align:center; ">342-08-01</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border:1px solid #678FC2; padding:3px 0 3px 0; text-align:center; "><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</strong> </td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Referat Osób Niepełnosprawnych </td> <td style="border:1px solid #678FC2; text-align:center; ">342-08-12</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Ośrodek Interwencji Kryzysowej </td> <td style="border:1px solid #678FC2; "> <table align="center"> <tr><td>324-08-13</td></tr> <tr><td>324-08-14</td></tr> <tr><td>324-08-18</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Referat pomocy stacjonarnej i środowiskowej </td> <td style="border:1px solid #678FC2; "><table align="center"> <tr> <td>324-08-11</td> </tr> <tr> <td>324-08-15</td> </tr> <tr> <td>324-08-20</td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Kadry i administracja</td> <td style="border:1px solid #678FC2; text-align:center;">342-08-16</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Referat finansowo-księgowy </td> <td style="border:1px solid #678FC2; text-align:center;">342-08-18</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border:1px solid #678FC2; padding:3px 0 3px 0;text-align:center; "><strong>Wydział Komunikacji</strong> </td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Prawa jazdy </td> <td style="border:1px solid #678FC2;text-align:center; ">342-08-23</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Rejestracja pojazdów </td> <td style="border:1px solid #678FC2; "><table align="center"> <tr> <td >324-08-24</td> </tr> <tr> <td>324-08-25</td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Fax i kasa </td> <td style="border:1px solid #678FC2; text-align:center; ">342-08-26</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border:1px solid #678FC2; padding:3px 0 3px 0;text-align:center; "><strong>Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli<br> Filia w Lędzinach</strong> </td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Koordynator projektu </td> <td style="border:1px solid #678FC2; "> <table align="center"> <tr><td>324-08-31</td></tr> <tr><td>324-08-32</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Fax</td> <td style="border:1px solid #678FC2;text-align:center; ">324-08-33</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #678FC2; "> Asystent koordynatora </td> <td style="border:1px solid #678FC2; text-align:center;">324-08-34</td> </tr> </table> </div> <br><br><br><br><br><br><br><br> <p id="link_back"><a href="index.php">strona główna »</a></p> <br> </div> </div> </div> </div> <div id="stopka"><table align="center"> <tr> <td align="center"><div id="tytul" style=" text-align:center;padding:40px 0 0 20px;font-size:14px;"><marquee scrolldelay=30 width=409 height=19 scrollamount=1 truespeed=truespeed><strong><!--Najbliższa sesja Rady Powiatu odbedzie sie 22 września o godz. 15 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1--></strong></marquee></div></td> </tr> <tr> <td><div id="tytul" style="text-align:center;padding:6px 0 0 35px;font-size:11px;"><strong>Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu</strong>       Administracja serwisu:<span><a href="mailto:admin@powiatbl.pl"><b>admin@powiatbl.pl</b></a></span></div></td> </tr> </table> </div> </div> </div> </body> </html>