czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

      Al. Niepodległości 230
      43-100 Tychy

      tel.: (0 32) 227-20-11
              
(0 32) 227-20-12
      e-mail: kmpsptychy@interia.pl

      Władze jednostki:
      Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
      st. bryg. mgr inz. Kazimierz Utrata

      Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
      ml. bryg. mgr inz. Piotr Zastryżny

      TELEFON ALARMOWY: 998

      Terenem działania komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach jest
      obszar miast: Tychy, Bieruń, Lędziny oraz Gmin Bojszowy, Chełm Śląski
      Komendant przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń:

                                                        w poniedziałki w godzinach od 14.30 do 16.00
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl