czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Ścieżki rowerowe

   Trasy rowerowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Zapraszamy do powiatu bieruńsko-lędzińskiego usytuowanego we wschodniej części województwa śląskiego nad brzegiem Wisły i Przemszy. To szczególne położenie jest naszym wielkim atutem turystycznym ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z ziemią pszczyńską, krakowską i Krakowem. Tereny powiatu w przeważającej części zajmują rozległe lasy, łąki i pola, malownicze wzniesienia i liczne akweny wodne. Przez ostatnie stulecia było to małe królestwo węgla kamiennego. I jeszcze dziś górnictwo odgrywa tu dominującą rolę, przysłaniając tym naturalne piękno krajobrazu, przyrody i kultury tego regionu.

Te przesłonięte nieodkryte dla turystyki walory, a także światowa moda na spędzanie wolnego czasu z rowerem, skłoniły władze powiatu do uczestnictwa w akcji pod nazwą „Rowerem po Śląsku”, podjętej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Bez większych trudności udało nam się również zachęcić do tej pożytecznej inicjatywy miasta i gminy powiatu: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin i Lędziny. Owocem tej współpracy było oznakowanie siedmiu tras rowerowych na terenie powiatu oraz ukazanie się niniejszego przewodnika.

Dla turysty rowerowego przewodnik (na stronie internetowej) jest cennym źródłem wiedzy o najciekawszych zabytkach naszej ziemi, osobliwościach przyrody oraz miejscach gdzie można wypocząć po trudach rowerowego wędrowania.

Ścieżki rowerowe w maksymalnym stopniu wykorzystują tereny leśne, istniejące szlaki turystyczne, ścieżki i drogi polne, a także mniej ruchliwe ulice. Łączą się z innymi trasami rowerowymi i biegnącymi w kierunku Małopolski z całym województwem śląskim oraz pobliskimi Czechami i Słowacją.

Miły Turysto, goszcząc Cię tutaj, życzymy wielu radosnych doznań przy odkrywaniu piękna naszej ziemi. A ten przewodnik niech pomoże Ci tę radość pomnożyć.

Do zobaczenia na trasie!
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl