czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Strategie, plany, programy• ,,Program ochrony srodowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2018"

• Plan gospodarki odpadami

Plan ten został przyjęty przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 roku


Naci?>nij aby pobrać plik  plan gospodarki odpadami
Naci?>nij aby pobrać plik  aktualizacja planu gospodarki odpadami

• Strategia rozwoju powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2006-2013

• Lokalny program rewitalizacji powiatu

• Program ochrony środowiska powiatu bieruńsko-lędzińskiego
   do 2006 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015

Program ten został przyjęty przez Radę Powiatu Beruńsko-Lędzińskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2003 roku.


Naci?nij aby pobraa plik  program ochrony srodowiska

• Program usuwania azbestu

W grudniu 2008 r. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przyjął "Powiatowy program usuwania azbestu z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego", którego realizację założno w latach 2008-2032. Szacuje się, iż na terenie powiatu nagromadzonych jest około 180 000 m2 płyt azbestowo-cementowych stosowanych głównie w budownictwie jako pokrycia dachowe oraz elewacje budynków.

Dokument "Powiatowy program usuwania azbestu z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego" został przyjęty uchwałą nr 282/08 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku.Naci?nij aby pobraa plik  Powiatowy program usuwania azbestu

• Program ochrony powietrza dla strefy bieruńsko-pszczyńskiej

Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl