czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii na stałe wpisały się do kalendarza śląskich przedsięwzięć wystawienniczych. W tym roku impreza będzie organizowana już po raz ósmy.
Targi w roku 2007 zostały nagrodzone wyróżnieniem w ramach krajowej edycji Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, które zostało przyznane przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki. Na przestrzeni minionych lat, imielińska wystawa zyskała sobie wysoką renomę także poza powiatem bieruńsko-lędzińskim i cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wystawców ze Śląska, Małopolski i Republiki Czeskiej.
Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii odbędą się po rocznej przerwie spowodowanej powodzią, która tak tragicznie nas doświadczyła. Pieniądze przewidziane na poprzednią edycję imprezy spożytkowane zostały na pomoc powodzianom. Ufam, że tegoroczna powiatowa impreza wystawiennicza odbędzie się niezawodnie i zachwyci swym rozmachem.
Imielińskie Targi stanowią doskonalą okazję do promowania firm i produktów, nawiązywania nowych kontaktów handlowych i kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Uczestnictwo w Targach pozwala poznać potrzeby przyszłych klientów oraz buduje prestiż wystawców. Targi ponadto integrują lokalne środowiska gospodarcze.

Serdecznie zapraszam do udziału w VIII Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii  Imielin 2011.


Bernard Bednorz
   Starosta Bieruńsko-Lędziński

 VIII Powiatowe Targi Przedsiebiorczości i Ekologii odbędą się 11-12 czerwca 2011 roku na terenie P.H.U. Metale S.A. w Imielinie przy ulicy Hallera 39.

Przedsiębiorcom proponujemy miejsca ekspozycyjne w hali wystawienniczej i na terenie otwartym.


Opłaty:
  • powierzchnia ekspozycyjna w hali: 60 zł/m2 (netto),
  • powierzchnia ekspozycyjna na terenie otwartym: 20 zł/m2 (netto),
  • pakiet dla "Mikrowystawcy": 60,00 zł (netto),


dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego odpowiednio:

  • powierzchnia ekspozycyjna w hali: 30 zł/m2 (netto),
  • powierzchnia ekspozycyjna na terenie otwartym: 10 zl/m2 (netto),


Opłata za powierzchnię ekspozycyjną w hali obejmuje: ustawienie stoiska, wyposażenie (1 krzesło, 1 stolik, 1 gniazdko 230V), umieszczenie na plafonie nad stoiskiem nazwy firmy oraz prezentacje danych teleadresowych i oferty firmy w Katalogu wystawców.
Pakiet dla "Mikrowystawcy" (oferta dla firm rodzinnych, zatrudniających do 3 osób) obejmuje: powierzchnię wystawową w hali: 2m2, wyposażona w stolik i krzesło oraz wpis do Katalogu wystawców.
Termin zgłoszeń oraz termin złożenia wpisu do Katalogu wystawców (w wersji elektronicznej) upływa 27 maja 2011 r.
Przedsiębiorcy z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego poszkodowani przez powódź mogą wziąć udział w Targach nieodpłatnie.


Formularze zgłoszeniowe w załączeniu:
Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl