czwartek, 22 sierpnia 2019 r. 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu
AKTUALNOŚCI
Dodano: 2011-09-13
  •       III edycja projektu stypendialnego pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

W latach 2008-2011 Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie
z 36. powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego realizował dwie edycje projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", w ramach których udzielono łącznie 1847 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła istotną barierę w rozwoju edukacyjnym.

Osiągnięte cele i rezultaty projektu zdecydowanie przemawiają za jego kontynuacją. Kolejna edycja projektu będzie realizowana samodzielnie przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Zasady ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2011/2012 zostały określone
w Regulaminie przyznawania stypendiów (do pobrania pod adresem strony zamieszczonym poniżej).

Wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc stypendialną oraz termin naboru wniosków o przyznanie określi Zarząd Województwa w formie uchwały.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do monitorowania informacji zamieszczanych na stronie www.efs.slaskie.pl (zakładka: projekty systemowe, Poddziałanie 9.1.3, Aktualności).


Źródło: www.efs.slaskie.plOficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Bieruniu       Administracja serwisu:admin@powiatbl.pl